I Skålö i Vansbro kommun har vi ständig kö till vår nybyggda förskola.
From HT 16 har vi utökat verksamheten så 5 åringarna kan få mer utrymme. Totalt kan vi ta emot 37 barn.

Förskolan bedrivs i charmig miljö som granne till vår skolenhet med goda lekytor utomhus och skogen på promenadavstånd. Förskolechef, förskollärare och barnskötare ansvarar, leder och utför arbetet efter läroplanens mål och riktlinjer.

Förskoleverksamheten bedrivs i nära anslutning till skolan, vilket underlättar för en bra överlämning mellan förskola och skola och ger en trygghet för de barn som är i vår verksamhet.

Senaste nytt:

Varmt välkommen till oss!