Skålö

I Skålö i Vansbro kommun har vi ständig kö till vår nybyggda förskola.
From HT 16 har vi utökad verksamheten så 5 åringarna kan få mer utrymme. Totalt kan vi ta emot 37 barn.
 
Förskolan bedrivs i charmig miljö som granne till vår skolenhet med goda lekytor utomhus och skogen på promenadavstånd. Förskolechef, förskollärare och barnskötare ansvarar, leder och utför arbetet efter läroplanens mål och riktlinjer.
Varmt välkommen till oss!

Förskolan i Skålö