Skålö skola och förskola

Olympicaskolan i Skålö erbjuder förskola och skola från förskoleklass upp till årskurs 6 i naturskön och lugn miljö. I skolan går det just nu ett 60-tal elever och på förskolan har vi cirka 35 barn.

Vi satsar mycket på vår profil; idrott, lek och rörelse med i princip alla idrottslektioner utomhus. Forskning visar att vi tar till oss kunskap bättre ju mer vi rör på oss och vi vill befästa det med vårt idoga arbete på den fronten!