Trygghet

På Olympicaskolan är närvaron av vuxna hög och vi finns nära våra barn och ungdomar. Vi säger att ”alla barn allas barn” vilket innebär att all personal som jobbar på Olympicaskolan har ett ansvar för att samtliga barn och ungdomar känner sig trygga.

Personalen på förskolan/skolan ”blundar” inte för det som händer utan agerar och reagerar på det som finns i verksamheten. Vi anser att ett bra och fungerande samarbete mellan förskola/skola och hem, skapar en livsnödvändig trygghet. Vårt gemensamma förhållningssätt är en stor del i barnens trygghet.