Respekt

Att behandla varandra med respekt och använda ett vårdat språk är en viktig del i vår verksamhet. Vi ser olikheter hos varandra som en tillgång.

Vi förmedlar att det ska kännas bra i magen att gå till förskolan/skolan och att man är bra som man är.
Med det tankemönstret följer en del förpliktelser. Alla ansvarar för att man ska må bra i förskolan/skolan, både barn, ungdomar och personal.