Profil

I vår profil idrott, lek och rörelse förenas nytta med nöje. Profilen fördjupas på högstadiet och får även en starkare inriktning mot friluftsliv och ledarskap.

Profilen, som innebär mer tid till lek och rörelse, ger oss utrymme för att utveckla många egenskaper förutom den egna hälsan. Genom vår profil stärker vi barnet/eleven och gruppen vilket medför en god arbetsmiljö för våra barn och ungdomar.

Yasuragi är vårt sätt att vara tydliga i våra förväntningar på hur vi ska bete oss mot varandra. Från förskolan upp genom skolåren är det ett ständigt pågående arbete med att aktivt utveckla våra barn och ungdomar till ansvarstagande och hänsynsfulla individer.