Vi stödjer bra projekt

På Olympicaskolan stödjer vi några olika projekt som ankynter till vårt eget arbete med människors lika värde och vår profil lek och rörelse.