Kvalité

Vi lyder liksom alla offentliga förskolor och skolor under exakt samma styrdokument och gällande lagstiftning. På Olympicaskolan har vi erforderlig kompetens i våra personalgrupper. Barngrupper på förskolan erbjuds samma personaltäthet som inom det kommunala och i skolan är det en angelägenhet för oss att begränsa elevantalet i resp. klass.

Förskole- och skolmiljön utvärderas ständigt och utvecklas kontinuerligt. Föräldrar och barn deltar i enkätundersökningar för att bidra till vår utveckling.

Vi lagar vår egen mat och serverar frukost även till alla de skolbarn som så önskar för att på det viset bidra till en bra start på dagen.