Helhet

Man pratar idag allmänt om livslångt lärande. Olympica erbjuder en gedigen start på den resan. Hos oss kan du nämligen börja i förskolan som ettåring, gå via förskoleklass till skolan och sen via låg-, mellan- och högstadiet ta studenten som femtonåring i årskurs nio.

Vi lär på det viset känna individerna över lång tid och drar nytta av det vid överlämningar mellan olika grupperingar. Vår ambition är att med ett gemensamt förhållningssätt stärka barn och ungdomars självbild och självtillit och genom uppmuntran och bekräftelse bygga grunden till ett gott självförtroende hos varje individ.