Förskolan i Haraker

Vår fina förskola i Haraker har sedan den 1 juni en ny huvudman:

Tivoli Förskolor

Kontakta dem i frågor som gäller förskolan.

Olympicas förskola i Haraker bjuder på en förskolemiljö som är svår att överträffa. En idealisk gruppstorlek och gott om fysiskt utrymme såväl inne som ute.
På gården är kossorna i sin hage våra närmaste grannar och inomhus finns det svängrum för alla och en pedagogisk miljö som är både lekfull och utmanande.

Förskolechef, förskollärare och barnskötare ansvarar, leder och utför arbetet efter  läroplanens mål och riktlinjer.
Föräldrarna och barnen är mycket nöjda med den verksamhet vi har och blir samtidigt utmärkta ambassadörer för nya intresserade.

Varmt välkommen till oss!

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer under kontakt.
Är du intresserade av en plats i Haraker, gör en anmälan.

Huvudman:
Tivoli förskolor, Bror Thorén, 073-3297333