Engagemang

Inom Olympica finns förutom det kunskapsmässiga lärandet ett genuint socialt engagemang i varje barn och ungdom. Att reagera och agera som vuxen inför oacceptabelt beteende är en självklarhet hos oss och något vi vill överföra till våra barn. Att våga säga ”stopp” till andra när man känner behov av det är något som ofta kommer upp i våra samtal.

Alla barn och ungdomar liksom människor i allmänhet är olika. Vi vill se olikheter som en tillgång, något som bidrar till mångfald och som utvecklar både individen och gruppen. 

Att möta varje barn där de befinner sig i sin utveckling är idag en central uppgift. Med det som utgångspunkt stödjer, inspirerar och utmanar vi de vidare inom deras olika utvecklingsområden.