”Alla barn är allas barn”

För att barn skall kunna utvecklas krävs hög kvalité på både utbildning och skolmiljö. Många närvarande och kompetenta vuxna är en del av kvalitén. Vi lagar vår egen mat och bjuder alla på frukost.
Vi bidrar alla gemensamt till en god kunskapsutveckling och trygghet i vardagen.

Om oss

Hos oss på Olympica finns både förskola och skola. Helheten är ledstjärnan och den röda tråden. Vi jobbar med hela människan under uppväxten.


Vårt gemensamma förhållningssätt formar barnens självbild, självtillit och självförtroende i positiv riktning. Detta  i sin tur ger en stärkt identitet.
Vi utvecklar förutsättningarna för bra överlämningar mellan förskola och skola. Olympica erbjuder kontinuitet genom att vi följer barnets utveckling från 1-15 år.

Vi har ett genuint socialt engagemang för varje barn och vi möter barn och ungdomar där de befinner sig utvecklingsmässigt. Därifrån stödjer, inspirerar och utmanar vi dem.

Att behandla varandra med respekt och att använda ett vårdat språk är en viktig del i vår verksamhet. Vi ser olikheter hos varandra som en tillgång och inte som ett problem.

I vår profil ”idrott, lek och rörelse – såväl inne som ute”, förenas nytta med nöje. Yasuragi är vårt sätt att vara tydliga i våra förväntningar på hur vi ska bete oss mot varandra. Resultatet blir en god arbetsmiljö för våra barn och ungdomar.

Ett bra och fungerande samarbete mellan förskola/skola och hem, skapar en livsnödvändig trygghet.