Synpunkter

Vi jobbar alltid för bästa möjliga intryck och känsla och tar gärna emot tips och råd om hur vi skulle kunna förbättra verksamheten. Ibland kan det också vara så att man har klagomål att framföra. Det är toppen! Då har vi möjlighet att utveckla och förbättra.

I första hand är det rektor och förskolechef som svarar, och i andra hand huvudmannen.