Kontakta oss

Det går bra att ringa till oss.

Du når expeditionen på 0225 - 25 65 00

Adress, huvudkontor

Olympicaskolan AB
Lillvägen 2
776 36 Hedemora

Skolledning

Huvudman:

Fredrik Ahlgren
tel. 0225-25 65 08
fredrik.ahlgren@olympicaskolan.com

Skolchef grundskola:
Rikard Floridan
tel. 0225-25 65 06
rikard.floridan@olympicaskolan.com

Skolchef förskola:
Isabella Herrström
0766-359224

isabella.herrstrom@olympicaskolan.com

Olympicaskolan Hedemora

Rektor Hedemora:
Rikard Floridan
tel. 0225-25 65 06
rikard.floridan@olympicaskolan.com

Förskolan i Hedemora

Förskolechef Hedemora:
Anna-Carin Mourujärvi
tel. 0225-25 65 64
anna-carin.mourujarvi@olympicaskolan.com

Förskolan i Haraker

Skolchef förskola:
Isabella Herrström
0766-359224

isabella.herrstrom@olympicaskolan.com

Skålö skola

Rektor Skålö:
Annika Theander
tel. 0225-25 65 07
annika.theander@olympicaskolan.com

Förskolan i Skålö

Förskolechef Skålö:
Annika Theander
tel. 0225-25 65 07
annika.theander@olympicaskolan.com

Håksbergs skola

Huvudman:

Fredrik Ahlgren
tel. 0225-25 65 08
fredrik.ahlgren@olympicaskolan.com