Kontakta oss

Reception huvudkontoret: 0225-25 65 00
Mail till receptionen: info@olympicaskolan.com

Adress, huvudkontor

Olympicas AB · Lillvägen · 776 36 HEDEMORA

Skolledning

Skolchef/Rektor:
Rikard Floridan
tel. 0225-25 65 06
rikard.floridan@olympicaskolan.com

Huvudman:

Fredrik Ahlgren
tel. 0225-25 65 08
fredrik.ahlgren@olympicaskolan.com

Biträdande rektor, skola:
Sofia Östman
tel. 070-353 79 27
sofia.ostman@olympicaskolan.com

Skolchef förskola:
Isabella Herrström
tel. 0766-359224

isabella.herrstrom@olympicaskolan.com

Olympicaskolan Hedemora

Rektor Hedemora:
Rikard Floridan
tel. 0225-25 65 06
rikard.floridan@olympicaskolan.com

Förskolan i Hedemora

Förskolechef Hedemora:
Anna-Carin Mourujärvi
tel. 0225-25 65 64
anna-carin.mourujarvi@olympicaskolan.com

Förskolan i Gagnef

Skolchef förskola:
Maja Skoglund
tel. 070-490 77 40

maja.skoglund@olympicaskolan.com

Skålö skola

Rektor Skålö:
Annika Theander
tel. 0225-25 65 07
annika.theander@olympicaskolan.com

Förskolan i Skålö

Förskolechef Skålö:
Annika Theander
tel. 0225-25 65 07
annika.theander@olympicaskolan.com

Håksbergs skola

Huvudman:

Fredrik Ahlgren
tel. 0225-25 65 08
fredrik.ahlgren@olympicaskolan.com