Hedemora - skola

På Olympicakolan i Hedemora börjar du som sexåring i förskoleklass och kan fortsätta till årskurs 9.
Höstterminen 2015 går det ca 265 elever på skolan. Elevantalet i klasserna varierar något. De flesta klasser har 15-20 elever.
I några årskurser är det två parallella klasser och i några är det endast en klass.
Skolans fritidshem öppnar kl. 06.30 på morgonen och stänger 18.30 på kvällen.

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer under kontakt.  Är du intresserade av en plats på Olympicaskolan, gör en anmälan.

Skolan i Hedemora

Skolan jobbar aktivt tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare med att skapa en trygg skola samt en god lärandemiljö.
Varmt välkommen till oss!