Viktig info Gagnef!

Du som funderar på om Olympicaförskolan Gagnef är rätt för din familj - Se hit!
Välkommen att träffa personalen, innan du tar ditt beslut!
Du som redan har satt ditt barn i kö till vår förskola, är självklart också mycket välkommen till infoträffen vid Stuggu.

Kom och träffa förskolans personal

Du som är nyfiken på vår verksamhet är varmt välkommen att komma och träffa oss vid Stuggu, Gagnefs minnesstuga.

Öppen infoträff, träffa personalen
Tisdag den 18 juni kl. 18.30
Vid Stuggu, Gagnefs minnesstuga

Vid frågor, kontakta förskolechef:
Maja Skoglund, 070-490 77 40
maja.skoglund@olympicaskolan.com

Välkommen till Olympicaförskolan!