Förskola i Stuggu

Enligt reportage i DT.se den 24 mars kommer 25 nya förskoleplatser att öpppnas redan nu till hösten, och ytterligare 35 nästa höst.

Planen är att Fredrik Ahlgren och Åsa Ahlgren Peters ansöker om att öppna förskola i Stuggu i Gagnef. Beslut fattas formellt på kommunfullmäktige i april.

– Det är en möjlighet för oss att klara förskoleverksamheten med färre tillfälliga lokallösningar, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan Wiklund (M) till DT

– Stuggu och naturen på Solsheden passar utmärkt för vårt koncept lek, idrott, rörelse i kombination med värdegrundsarbete, förklarar Åsa Ahlgren Peters för Kent Olsson på DT.